برچسب: بدون پرتی

12 ملک مورد نظر یافت شد
 • کد ملک: A087
 • متراژ: 205 متر
 • کد ملک: :A135
 • متراژ: 220 متر
  خرید مسکونی
 • کد ملک: RA204  
 • متراژ: 130 متر
  خرید مسکونی
 • کد ملک: A127
 • متراژ: 245 متر
  خرید مسکونی
 • کد ملک: RA133
 • متراژ: 145 متر
  اجاره مسکونی
 • کد ملک: RA289
 • متراژ: 300 متر
  اجاره مسکونی

  ملک ها را مقایسه کنید

  مقایسه (0)