خرید و فروش
رهن و اجاره
مبلغ معامله تومان

کمیسیون املاک : تومان

مالیات بر ارزش افزوده : تومان

قابل پرداخت توسط دو طرف : تومان

مبلغ رهن تومان
مبلغ اجاره تومان

کمسیون املاک : تومان

مالیات بر ارزش افزوده : تومان

قابل پرداخت توسط طرفین : تومان